آی پت

جستجو ...
دم سرخ آمریکایی-1
دم سرخ آمریکایی-2
دم سرخ آمریکایی-3

دم سرخ آمریکایی
American Redstart

یک پرنده ی تقریبا بزرگ با اندازه متوسط، دارای یک بدنی نسبتاً پهن، مسطح و یک دم صاف نسبتاً بلند. در پرواز دارای سینه ای عمیق ، شکمی باریک و دم بلند و تاحدودی شکل سخت است. از اعضای خانوادۀ توکاها، راستۀ گنجشک‌سانان می باشد. این پرنده زمستان‌ها را در افریقا، و تابستان‌ها را در اوراسیا می‌گذراند. دم‌سرخ امریکایی متعلق به خانوادۀ پارولیدا است. دم‌سرخ معمولی مهاجر تابستانی بریتانیاست و در سوراخ درخت‌ها لانه می‌سازد. دم‌سرخ سیاه نیز به بریتانیا مهاجرت می‌کند و بیشتر در جنوب کشور، به‌خصوص در نواحی متروکه و نیروگاه‌ها، تولید مثل می‌کند. در ایران، از جنس این نژاد چهارگونۀ متفاوت شناسایی شده است: دم سرخ سیاه، دم سرخ کوهی، دم سرخ معمولی، و دم سرخ پشت بلوطی. این چهار گونه با ۳۰ گونۀ دیگر خانوادۀ توکا را در ایران تشکیل می‌دهند. چچک‌ها، توکاها، چک‌ها، و بلبل‌ها از آن جمله‌اند.

مشخصات دم سرخ آمریکایی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL