آی پت

جستجو ...
سهره کاکل قرمز-1
سهره کاکل قرمز-2
سهره کاکل قرمز-3

سهره کاکل قرمز
Cardinal

کاردینال نوعی پرنده ریز جثه از گونه گنجشک سانان می باشد که در آمریکای شمالی زندگی می کند، این پرنده در زبان انگلیسی cardinal نامیده می شود، جنس نر این پرنده دارای رنگ های قرمزی بر بدن خود می باشد و جنس ماده نیز دارای رنگ های خاکستری است که این دو جنس را از هم مجزا می کند. جنس نر آن دارای صدای بسیار زیبایی می باشد. سهره کاکل قرمز شمالی، یک پرنده آوازه خوان نسبتا بزرگ با دم بلند است که منقار کوچک و یک تاج کوتاه دارد. کاردینال ها معمولا در یک وضعیت ثابت و مناسب بر روی شاخه های بالایی درخت نشسته اند با دمی که به سمت پایین اشاره می کند.

مشخصات سهره کاکل قرمز:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL