آی پت

جستجو ...
توکا دم قایقی(دم پهن)-1
توکا دم قایقی(دم پهن)-2
توکا دم قایقی(دم پهن)-3

توکا دم قایقی(دم پهن)
Boat tailed Grackle

توکا دم قایقی پرندگان آواز خوان بزرگ با تاج های گرد، پاهای بلند و لاغر و منقارهای نسبتاً بلند و نوک تیز دارند. نرها دمهای بسیار بلندی دارند که تقریبا نیمی از طول بدن آنها را تشکیل می دهد که آنها را به شکل V تا خورده مانند لبه قایق نگه می دارند. توکا های دم قایقی نام خود را از نحوه نگه داشتن دم در پرواز گرفته اند. پرهای دم مانند دریچه قایق به شکل V شکل هستند که از آنها حفاظت می کنند.

مشخصات توکا دم قایقی(دم پهن):

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL