آی پت

جستجو ...
ماکائو آبی سنبلی (هیاسنتین)-1
ماکائو آبی سنبلی (هیاسنتین)-2
ماکائو آبی سنبلی (هیاسنتین)-3

ماکائو آبی سنبلی (هیاسنتین)
Hyacinthine macaws

این پرندگان با نام هایی همانند(hyacinth macaw ) و (hyacinthine macaws) شناخته می شوند.این پرندگان به عنوان بزرگ ترین ماکائوها محسوب می شوند.به طور کلی این آراهای جذاب را با نام غول های با شخصیت می شناسند.معمولا آن ها طبعی آرام دارند و به راحتی تسلیم فرمان سرپرستان خود می شوند.با این حال این گونه از ماکائوها تمایل بسیار زیادی برای ارتباط با یکدیگر دارند و می توانند در طبیعت به راحتی با یکدیگر گروه های کوچکی تشکیل دهند و در جمع آوری اذوقه به همدیگر یاری رسانده و یا در موقع خطر دوستان خود را با سر و صدا کردن زیاد مطلع کنند.

مشخصات ماکائو آبی سنبلی (هیاسنتین):

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL