آی پت

جستجو ...
ماکائوی قرمز بال سبز-1
ماکائوی قرمز بال سبز-2
ماکائوی قرمز بال سبز-3

ماکائوی قرمز بال سبز
Red and Green Macaws

نام دیگر این نژاد ماکائوی بال سبز (green wings macaws) می باشد. این طوطی های با شکوه را میتوان هم از نظر ظاهر و هم از نظر جثه از سایر آراها تشخیص داد.زیرا آن ها یکی از بزرگترین گونه های ماکائو محسوب می شوند.به طور کلی این پرندگان خجالتی هستند و به سختی می توان آن ها برروی شاخ و برگ درختان مشاهده کرد ولی زندگی گروهی را به زندگی فردی ترجیح می دهند و معمولا در گروه های کوچک 10 تا 20 نفره زندگی می کنند و به صورت دسته جمعی اقدام به جمع آوری اذوقه می کنند.آن ها تک همسره هستند و پیوند احساسی خوبی با جفت خود برقرار می کنند.

مشخصات ماکائوی قرمز بال سبز:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL