آی پت

جستجو ...
کاکادو نخلی-1
کاکادو نخلی-2
کاکادو نخلی-3

کاکادو نخلی
Black palm cockatoos

کاکادو سیاه نخلی با نام علمی Probosciger aterrimus، یکی از کاکادو های بزرگ است که در طبیعت حدود 60 سال و در اسارت تا 90 سال می تواند زندگی کند. کاکادو سیاه نخلی شامل 4 زیر گونه به شرح زیر است: * P.a. aterrimus: انگار گردی خاکستری رنگ بر روی پر های سیاه این پرنده پاشیده شده است. منقار پرندگان ماده در این زیرگونه از جنس نر کوچکتر است. * P.a. macgillivrayi: مشابه زیر گونه قبلی با جثه بزرگتر است. * P.a. goliath: از زیر گونه قبلی نیز بزرگتر است. * P.a. stenophus: همانند زیرگونه قبلی با تاج باریکتر است.

مشخصات کاکادو نخلی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL