آی پت

جستجو ...
کاسکو دم قرمز (کنگو)-1
کاسکو دم قرمز (کنگو)-2
کاسکو دم قرمز (کنگو)-3

کاسکو دم قرمز (کنگو)
Gray African Parrot

پرنده های بسیار بااستعداد هستند و برخی از دانشمندان هوش آن ها را به هوش کودکان چهار ساله تشبیه می کنند.به طور کلی پرنده های اجتماعی محسوب نمی شوند ولی در برقراری ارتباط با انسان ها کمتر با مشکل روبرو می شوند.از ویژگی بارزآن ها می توان به سخنگوبودنشان اشاره کرد.این پرندگان می توانند کلمات و جملات کوتاه را با تن های مختلف ادا کنند.

مشخصات کاسکو دم قرمز (کنگو):

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL