آی پت

جستجو ...
طوطی سنگالی-1
طوطی سنگالی-2
طوطی سنگالی-3

طوطی سنگالی
Senegal Parrot

طوطی سنگالی با نام علمی Poicephalus senegalus مجبوب ترین عضو خانواده Poicephalus هاست الگوی رنگی بسیار زیبایی دارد و زود اهلی می شود. این پرندگان که طول عمری معادل 20 تا 50 سال می توانند داشته باشند، بهتر است به صورت جفت نر و ماده نگهداری شوند. طوطی سنگالی دارای سه زیرگونه می باشد: * P.s. senegalus: این زیرگونه دارای یک جلیقه زرد است و بومی سنگال، جنوب موریتانی، جنوب مالی تا گینه و جزیره لوبوس محسوب می شود. * P.s. versteri: این زیرگونه دارای یک جلیقه نارنجی/قرمز است و بومی ساحل عاج و غنا در شرق تا غرب نیجریه محسوب می شود. * P.s. mesotypus: این زیرگونه دارای یک جلیقه نارنجی است و بومی شرق و شمال شرقی نیجریه، شمال کامرون و جنوب غربی چاد است که به تمام دنیا صادر شده است. زیرگونه های طوطی سنگالی از نظر رفتاری تفاوتی ندارند. به عنوان پت، زیرگونه سنگالی از محبوبیت بیشتری برخوردار است اما زیرگونه های دیگر نیز می تواند به عنوان حیوان خانگی پرورش داده شود.

مشخصات طوطی سنگالی:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL