آی پت

جستجو ...
کاسکو تیمنه-1
کاسکو تیمنه-2
کاسکو تیمنه-3
کاسکو تیمنه-4

کاسکو تیمنه
Timneh African parrot

این گونه از پرندگان بسیار بااستعداد بوده و برخی از دانشمندان هوش آن ها را به هوش کودکان چهار ساله تشبیه می کنند. به طور کلی کاسکوهای تیمنه پرندگانی اجتماعی محسوب نمی شوند ولی در برقراری ارتباط با انسان ها کمتر به مشکل روبرو می شوند.نام علمی این پرندگان ((psittacus erithacus timneh بوده و در فارسی با نام کاسکو تیمنه شناخته می شوند. از ویژگی بارز آن ها می توان به سخنگوبودنشان اشاره کرد.این پرندگان می توانند کلمات و جملات کوتاه را به شکل های مختلف ادا کنند. این پرندگان دوست داشتنی می توانند همانند کاسکوهای کنگو تا 60 سال عمر کنند.

مشخصات کاسکو تیمنه:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL