آی پت

جستجو ...
کوتوله برزیلی صورت قرمز-1
کوتوله برزیلی صورت قرمز-2
کوتوله برزیلی صورت قرمز-3

کوتوله برزیلی صورت قرمز
Red Faced lovebird

نام علمی این پرندگان agapornis pullarius می باشد و در فارسی با اسم طوطی برزیلی صورت قرمز شناخته می شوند. این نژاد دارای دو زیرگونه به نام های A.p.pullarius و A.p.ugandae می باشد.این گونه در سال 1758 میلادی توسط زیسات شناس معروف سوئدی (کارل لینه)شناسایی شده اند.به طور معمول این پرندگان همانند سایر مرغ عشق ها می توانند تا سن 15 الی 20 عمر کنند.

مشخصات کوتوله برزیلی صورت قرمز:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL