آی پت

جستجو ...
کاکادو ملوکان-1
کاکادو ملوکان-2
کاکادو ملوکان-3

کاکادو ملوکان
Molluccan cockatoos

کاکادو ملوکان یا Salmon crested cockatoo با نام علمی Cacatua moluccensis، پرنده ای بسیار زیبا و بزرگ است که شناخته ترین زیرگونه آن یعنی طوطی کاکل سفید تاج زرد، در جزایر سومبا زندگی می کنند. لازم به ذکر است که زیر گونه های مختلف کاکادو ملوکان از نظر جثه با هم تفاوت دارند. این پرندگان در مناطق پست زندگی می کنند و گله های بزرگی تشکیل می دهند. کاکادو های ملوکان به علت از بین رفتن زیستگاه های طبیعی و دام گستری های وسیع، گونه ای در معرض خطر انقراض به شمار می آیند پس تاکید می شود که فقط پرنده های پرورشی باید به عنوان حیوان خانگی انتخاب شوند. این پرندگان در صورت نگهداری و مراقبت مناسب، می توانند تا 70 سال در حدود یک انسان عادی عمر کنند.

مشخصات کاکادو ملوکان:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL