آی پت

جستجو ...
کاکادو ماژور میشل-1
کاکادو ماژور میشل-2
کاکادو ماژور میشل-3

کاکادو ماژور میشل
Leadbeather cockatoos

کاکادو های ماژور میشل، لدبتر، کاکل صورتی یا اینکا با نام علمی Lophochroa leadbeateri، کاکادو های زیبای صورتی با اندازه متوسط و بسیار هوشمند و اجتماعی هستند. نام این پرندگان از یک کاوشگر و نقشه بردار استرالیایی به نام توماس میشل که تحسین کننده این گونه بوده است، گرفته شده است. همچنین لدربتر یک بازرگان آثار طبیعی انگلیسی بود که نمونه هایی از این پرندگان را به موزه بریتانیا عرضه کرد. این پرندگان در طبیعت حدود 40 تا 60 سال عمر می کنند و به عنوان حیوانات خانگی و در صورت مراقبت مناسب می توانند تا 80 سال زنده بمانند. متاسفانه جمعیت وحشی کاکادو های ماژور میشل به دلیل نابودی زیستگاه های طبیعی آن ها توسط انسان، در حال کاهش است.

مشخصات کاکادو ماژور میشل:

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL