آی پت

جستجو ...
آمریکن کرل-1
آمریکن کرل-2
آمریکن کرل-3

آمریکن کرل
American Curl

ویژگی بارز و منحصر به فرد گربه های آمریکن کرل جذابیت زیاد آن ها می باشد، پشت گوش های آن ها پیچیدگی منحصر به فردی وجود دارد. زیبا، متعادل، نسبتا عضلانی، اسکلت بلند به جای استخوان بندی عضلانی در ساختمان بدنش دیده می شود. آن ها اغلب تناسب خوبی در سایز دارند و همچنین تنوع بسیاری در سایز بندی دارند.

مشخصات آمریکن کرل:

خصوصیات آمریکن کرل:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL