آی پت

جستجو ...
اسفینکس-1
اسفینکس-2
اسفینکس-3

اسفینکس
Sphynx

بارزترین ویژگی این گربه ظاهر بی موی آن است. گرمی و نرمی بدنش با لمس کردن احساس می شود، بافتی شبیه به هلوی نرم یا شلیل صاف دارد. اسفینکس گربه ای اجتماعی است که به راحتی با دیگر حیوانات رابطه دوستی برقرار می کند.

مشخصات اسفینکس:

خصوصیات اسفینکس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL