آی پت

جستجو ...
اورینتال-1
اورینتال-2
اورینتال-3

اورینتال
Oriental Short Hair

اورینتال گربه ای ظریف و دارای خطوط بلند و مخروطی است، بسیار سبک وزن اما عضلانی است. شرایط جسمی عالی و چشمهایش روشن است. قوی و تنومند، نه استخوانی و نه شل و سست است.

مشخصات اورینتال:

خصوصیات اورینتال:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL