آی پت

جستجو ...
اوسی کت-1
اوسی کت-2
اوسی کت-3

اوسی کت
Ocicat

اوسی کت گربه ای باهوش و اجتماعی است که آموزش های خود را به خوبی یاد می گیرد. این گربه عاشق بازی کردن و تعقیب کردن افراد در خانه است. این نژاد ظاهر یک حیوان ورزشکار را به نمایش می گذارد، عضله ای خوب و محکم، تنومند، در عین حال با اندام و سینه ای مناسب. این گربه خالدار و در عین حال برازنده خصوصاً به دلیل داشتن ظاهری "وحشی" مورد توجه قرار می گیرد.

مشخصات اوسی کت:

خصوصیات اوسی کت:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL