آی پت

جستجو ...
بابتیل ژاپنی-1
بابتیل ژاپنی-2
بابتیل ژاپنی-3

بابتیل ژاپنی
Japanese Bobtail

بابتیل ژاپنی گونه ای با جثه متوسط و عضلانی و استخوان بندی مناسب می باشد. ترکیب منحصر به فردی از چشم های زیبا، همراه با کونه های برجسته و بینی بلند، یک ساختار متمایز را در میان گونه های مختلف گربه ها به تصویر می کشد.

مشخصات بابتیل ژاپنی:

خصوصیات بابتیل ژاپنی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL