آی پت

جستجو ...
بالینیز-1
بالینیز-2
بالینیز-3

بالینیز
Balinese

بالینیز اغلب گربه ای زیرک و با خطوط طولانی مخروطی روی بدن هستند، بسیار سبک وزن اما قوی و عضلانی است. بالانیز ها با طیف متمایز از رنگ و موی ابریشمی منحصر به فرد هستند که اندامی لطیف و ورزشی را پنهان می کند.

مشخصات بالینیز:

خصوصیات بالینیز:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL