آی پت

جستجو ...
برمه ای-1
برمه ای-2
برمه ای-3

برمه ای
Burmese

برمه ای گربه ای با اندازه متوسط با ساختار استخوان قابل توجه ، رشد عضلانی خوب و وزن شگفت آور برای اندازه آنها است. یک همراه خوب با یک سر گرد، چشمان رسا و بیان شیرین، یک گربه کاملاً متمایز را ارائه می دهد که با هیچ نژاد دیگری قابل مقایسه نیست.

مشخصات برمه ای:

خصوصیات برمه ای:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL