آی پت

جستجو ...
برمیلا-1
برمیلا-2
برمیلا-3

برمیلا
Burmilla

شکل ظاهری گربه ی برمیلا یک گربه زیبای خارجی با اندازه متوسط است.

مشخصات برمیلا:

خصوصیات برمیلا:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL