آی پت

جستجو ...
بمبئی-1
بمبئی-2
بمبئی-3

بمبئی
Bombay

بمبئی ها هوش و استعداد بالایی دارند و علاقه مند به زندگی در خانواده ای می باشد که به او توجه کرده و بازی می کند. این نژاد به گربه های برمه شباهت زیادی دارند. تفاوت آن ها با برمه ها در فیزیک آنها می باشد مثل داشتن بدنی بزرگتر و پاهایی بلندتر.

مشخصات بمبئی:

خصوصیات بمبئی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL