آی پت

جستجو ...
بنگال-1
بنگال-2
بنگال-3

بنگال
Bengal

بنگال یک گربه خانگی است که دارای ویژگی های جسمی متمایز نسبت به گربه های وحشی کوچک ساکن جنگل دارند، با خلق و خوی دوست داشتنی و قابل اعتماد است. به همین ترتیب، برخی از خصوصیات ظاهری بنگال نیز از خصوصیات موجود در سایر نژادهای خانگی گربه متمایز است.

مشخصات بنگال:

خصوصیات بنگال:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL