آی پت

جستجو ...
بیرمن-1
بیرمن-2
بیرمن-3

بیرمن
Birman

بیرمن، گربه ای سرشار از رمز و راز و افسانه هاست، گربه ای رنگارنگ با موهای ابریشمی بلند و چهار پای سفید خالص است. آنها غالباً قوی، کشیده و تنومند هستند، نه باریک اندام و نه چهارشانه. آنها فک های محکم، چانه ی سفت و بینی متوسط دارند.

مشخصات بیرمن:

خصوصیات بیرمن:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL