آی پت

جستجو ...
پرشین-1
پرشین-2
پرشین-3

پرشین
Persian

پرشین گربه ای بسیار استخوان دار و متعادل با حالت های شیرین و خطوط نرم و گرد است. این گربه دارای چشمان گرد بزرگ است که در یک سر گرد بزرگ قرار گرفته است. موهای ضخیم و بلند و نرم گربه و گرد بودن ظاهری اش، ویژگی هایی هستند که این گربه را در ظاهر برجسته می کند.

مشخصات پرشین:

خصوصیات پرشین:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL