آی پت

جستجو ...
پیکسی باب-1
پیکسی باب-2
پیکسی باب-3

پیکسی باب
Pixiebob

گربه ی پیکسی باب یک گربه خانگی است که شباهت ظاهری زیادی به باب کت آمریکای شمالی دارد.

مشخصات پیکسی باب:

خصوصیات پیکسی باب:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL