آی پت

جستجو ...
تونکینس-1
تونکینس-2
تونکینس-3

تونکینس
Tonkinese

تونکینس ها دارای پوششی کوتاه، نرم و ابریشمی می باشند. آنها گربه هایی شلوغ و پر سر و صدا هستند، گرچه صدایشان بلندتر و گوش خراش تر از سیامی ها نمی باشد.

مشخصات تونکینس:

خصوصیات تونکینس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL