آی پت

جستجو ...
تویگر-1
تویگر-2
تویگر-3

تویگر
Toyger

تویگر ها با ظاهری باشکوه که مانند یک ببر است، تویگر گربه ای عضلانی با اندازه متوسط، بدنی مستطیل شکل ، استخوان بندی قابل توجه ، شانه های بلند و صورتی که مانند یک قلب وارونه است، می باشد. ساختار بدن او کاملا گربه های وحشی را در خاطر نمایان می کند. طرح پوست منحصر به فرد این گونه آن را از بقیه گونه ها متمایز می دارد: خطوط عمومی سیاه بر زمینه ای نارنجی! شکوه یک ببر را به نمایش می گذارد!

مشخصات تویگر:

خصوصیات تویگر:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL