آی پت

جستجو ...
بالینیز-جاوانیز-1
بالینیز-جاوانیز-2
بالینیز-جاوانیز-3

بالینیز-جاوانیز
Balinese–Javanese

گربه های جاوانیز همراهانی وفادار هستند که شما را از اتاقی به اتاق دیگر دنبال می کنند و در طول راه با شما گپ می زنند. جاوانیز ها شباهت های زیادی با نژاد سیامی دارند، اما تفاوت های ظریفی بین این دو وجود دارد.

مشخصات بالینیز-جاوانیز:

خصوصیات بالینیز-جاوانیز:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL