آی پت

جستجو ...
چارتروکس-1
چارتروکس-2
چارتروکس-3

چارتروکس
Chartreux

چارتروکس یک نژاد قوی و فرانسوی است. این نژاد دارای موهای کوتاه بوده و در دوران باستان به دلیل قدرت شکار و خز متراکم و ضد آب خود، مورد توجه بودند. بخاطر قدرت و سرسختی این گونه، بعضی اوقات از آن به عنوان یک گونه بسیار قدیمی یاد می شود. چارتروکس ها سرسخت هستند ولی در عین بسیار فرز و منعطف می باشند. لمس آن ها حس خوشایند نرمی را منتقل خواهد کرد ولی هرگز آن ها را نژادی دست و پاچلفتی فرض نکنید.

مشخصات چارتروکس:

خصوصیات چارتروکس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL