آی پت

جستجو ...
چاوسی-1
چاوسی-2
چاوسی-3

چاوسی
Chausie

چاوسی ها گربه هایی باریک اندام و قوی هیکل، یک ورزشکار واقعی در بدن گربه است. خوش برخورد و متعادل است، چاوسی گربه ای با ابعاد بزرگ، ظاهری عجیب و غریب، اندامی لاغر و باریک و ظاهراً دارای انرژی بی پایان است. او دارای دم کوتاه و پره ی گوش های بزرگ می باشد. موی کوتاه چاوسی می تواند نوار قهوه ای، مشکی یا گره خورده باشد.

مشخصات چاوسی:

خصوصیات چاوسی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL