آی پت

جستجو ...
حبشی (آبیسینیان)-1
حبشی (آبیسینیان)-2
حبشی (آبیسینیان)-3

حبشی (آبیسینیان)
Abyssinian

نژاد حبشی اغلب گربه های رنگی می باشند به همراه موهای ضخیم , سایز متوسطی دارند و ظاهر بسیار زیبایی دارند. لاغر اندام, قوی و عضلانی هستند, اشتیاق و شوق شان را به طور واضح به اطرافیانشان نشان می دهند. این نژاد اغلب تعادل متناسبی بین خلق و خوی و ظاهرشان دارند.

مشخصات حبشی (آبیسینیان):

خصوصیات حبشی (آبیسینیان):

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL