آی پت

جستجو ...
دِون رکس-1
دِون رکس-2
دِون رکس-3

دِون رکس
Devon Rex

دِوون رکس نژادیست که از نظر ظاهری منحصر به فرد است. چشمهای بزرگ، پوزه کوتاه، استخوانهای برجسته گونه و گوشهای بزرگ، یک شکل مشخص از جن یا پری ایجاد می کند. گربه ای با قالب ریز متوسط، دِون به خوبی با خز نرم و موج دار پوشانده شده است. خز دارای بافتی متمایز است، زیرا جهشی که باعث ایجاد پوشش موجدار آن می شود در هیچ نژاد دیگری یافت نمی شود.

مشخصات دِون رکس:

خصوصیات دِون رکس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL