آی پت

جستجو ...
راشن بلو-1
راشن بلو-2
راشن بلو-3

راشن بلو
Russian Blue

گربه راشن بلو با چشمان سبز زیبا و موهای نیلی اش قابل تشخیص است که دارای جلوه ی پر زرق و برقی است. راشن بلو از بی مهری و بی توجهی متنفر است. او حساسیت زیادی به دیده شدن و در کانون توجه قرار گرفتن از خود نشان می دهد. بی توجهی او را نگران می کند.

مشخصات راشن بلو:

خصوصیات راشن بلو:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL