آی پت

جستجو ...
رگدال-1
رگدال-2
رگدال-3

رگدال
Ragdoll

رگدال گربه ای متعادل و بدون ویژگی های عجیب و غریب است. آنها گربه هایی با جثه ای متوسط و بزرگ با موهایی نسبتاً بلند و چشمان آبی هستند. رگدال ها بلوغ آهسته ای دارند و در حدود سه سالگی به رنگ و موی کامل می رسند. رگدال گربه ای مهربان و باهوش است و از لحاظ ظاهری چشمگیر، به لحاظ حرکتی چابک و تقریبا نیرومند می باشند.

مشخصات رگدال:

خصوصیات رگدال:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL