آی پت

جستجو ...
سلکیرک رکس-1
سلکیرک رکس-2
سلکیرک رکس-3

سلکیرک رکس
Selkirk Rex

گربه ی سلکیرک رکس در نتیجه یک جهش خود به خودی غالب است که باعث می شود هر موی گربه فر ملایمی داشته باشد و به موی گربه حس نرمی می دهد. سلکیرک رکس گربه ای متوسط تا بزرگ با جثه سنگین است که وزن تعجب آور و حس قدرت را به گربه می دهد.

مشخصات سلکیرک رکس:

خصوصیات سلکیرک رکس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL