آی پت

جستجو ...
سنگاپوری-1
سنگاپوری-2
سنگاپوری-3

سنگاپوری
Singapura

گربه سنگاپوری در ظاهر یک گربه عضلانی با حجم عضلانی سالم و متوسط که چشم ها و گوش هایش به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سرش بزرگ هستند.

مشخصات سنگاپوری:

خصوصیات سنگاپوری:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL