آی پت

جستجو ...
سومالی-1
سومالی-2
سومالی-3

سومالی
Somali

تصور کلی از گربه ی سومالی این است که یک گربه ی متناسب متوسط تا بزرگ، رشد عضلانی قوی , تنومند و هوشیار می باشد. سومالی گربه ی باهوش و کنجکاوی می باشد که به بازی کردن با درب بطری، پازل و بازی های فکری علاقه زیادی دارد. این گربه به توجه زیادی نیاز دارد تا افسرده نشود.

مشخصات سومالی:

خصوصیات سومالی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL