آی پت

جستجو ...
سیامی-1
سیامی-2
سیامی-3

سیامی
Siamese

گربه سیامی ایده آل، گربه ای با اندازه متوسط ، زیرک و پیراسته ، بسیار سبک وزن اما عضلانی است. نرها نسبت به ماده ها ممکن است نسبتاً بزرگتر باشند.

مشخصات سیامی:

خصوصیات سیامی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL