آی پت

جستجو ...
سیبرین-1
سیبرین-2
سیبرین-3

سیبرین
Siberian

سیبرین، گربه جنگلی بومی روسیه است و از آب و هوای ناعادلانه ی بخش سیبری می آید. سیبرین ها دارای پوششی سه لایه و موهای بسیاری در اطراف ناحیه ی گردن هستند. این نژاد بسیار نیرومند و خودخواه هستند ولی رفتار شیرینی دارند.

مشخصات سیبرین:

خصوصیات سیبرین:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL