آی پت

جستجو ...
کورنیش رکس-1
کورنیش رکس-2
کورنیش رکس-3

کورنیش رکس
Cornish Rex

گربه کورنیش رکس با موی بسیار نرم و موج دار و برخی از صفات نژادی خود از همه نژادها متمایز است. این گربه به طور شگفت انگیزی موقع لمس سنگین و گرم است. تمام بدن کورنیش رکس ها قوس دار و منحنی شکل می باشد.

مشخصات کورنیش رکس:

خصوصیات کورنیش رکس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL