آی پت

جستجو ...
لاپرم-1
لاپرم-2
لاپرم-3

لاپرم
LaPerm

نژاد لاپرم یک جهش طبیعی است که از گربه های مو فرفری ، گربه های مو بلند و کوتاه مو را تولید می کند. آن ها در اندازه ی متوسطی هستند. تمام اعضای بدن با اندازه گربه هماهنگی دارند. این نژاد طی دو تا سه سال بالغ می شوند.

مشخصات لاپرم:

خصوصیات لاپرم:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL