آی پت

جستجو ...
مائو مصری-1
مائو مصری-2
مائو مصری-3

مائو مصری
Egyptian Mau

مائوی مصری تنها نژاد اهلی طبیعی گربه خالدار است. به عقیده ی مصری ها باید یکی از گربه های فعال و رنگارنگ با اندازه متوسط با عضلات رشد یافته باشد.

مشخصات مائو مصری:

خصوصیات مائو مصری:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL