آی پت

جستجو ...
مانچکین-1
مانچکین-2
مانچکین-3

مانچکین
Munchkin

گربه های مانچکین مشکلی ندارد که با گربه های دیگر که از نظر هیکل از او درشت تر و بلند تر هستند رابطه برقرار کنند. این گربه های ناز و کنجکاو برای ربودن اشیای براق معروف شده اند، بنابراین اگر این "کلاغ ها" (به دلیل علاقه به اشیاء طلایی و براق به کلاغ تشبیه شده اند) جواهرات مورد علاقه شما را قرض می گیرند تعجب نکنید.

مشخصات مانچکین:

خصوصیات مانچکین:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL