آی پت

جستجو ...
مانکس-1
مانکس-2
مانکس-3

مانکس
Manx

مانکس گربه ایست که آب بازی را دوست دارد. هوش خوبی دارد و به سرعت آموزش ها را یاد می گیرد. همراه خوبی برای سفرکردن است. تصور کلی از گربه ی مانکس سر گرد با پوزه محکم و گرد و گونه های برجسته است و پاهایش به طور قابل توجهی کوتاه است.

مشخصات مانکس:

خصوصیات مانکس:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL