آی پت

جستجو ...
مو کوتاه بریتانیایی-1
مو کوتاه بریتانیایی-2
مو کوتاه بریتانیایی-3

مو کوتاه بریتانیایی
British Shorthair

مو کوتاه بریتانیایی گربه ای جمع و جور، متعادل و قدرتمند است، با موی کوتاه و بسیار متراکم. آنها اغلب معنای کامل از تعادل و تناسبی را بیان می کنند که در آن هیچ ویژگی اغراق آمیزی وجود ندارد.

مشخصات مو کوتاه بریتانیایی:

خصوصیات مو کوتاه بریتانیایی:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL