آی پت

جستجو ...
نبلانگ-1
نبلانگ-2
نبلانگ-3

نبلانگ
Nebelung

گربه های نبلانگ شبیه گربه های نیلی روسی هستند، اما آنها دو نژاد جداگانه هستند. نبلانگ ها با موهای نیلی ضخیم و براق آن ها قابل تشخیص هستند و به دلیل شخصیت شیرین و مهربانشان مورد ستایش قرار می گیرند. اطمینان حاصل کنید که وقت کافی برای گذراندن با این گربه وفادار را دارید.

مشخصات نبلانگ:

خصوصیات نبلانگ:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL