آی پت

جستجو ...
نروژین فارست-1
نروژین فارست-2
نروژین فارست-3

نروژین فارست
Norwegian Forest Cat

گربه نروژین فارست گربه ای استوار و محکم است که دارای دو نوع موی متمایز است که به راحتی در شکل بدن قابل تشخیص است. این نژاد بلوغ آهسته دارد و تقریباً در سن پنج سالگی به رشد کامل می رسد.

مشخصات نروژین فارست:

خصوصیات نروژین فارست:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL