آی پت

جستجو ...
هاوانا-1
هاوانا-2
هاوانا-3

هاوانا
Havana

برداشت کلی از هاوانای قهوه ای ایده آل، گربه ای با اندازه متوسط با موی صاف رنگی و یکنواخت و توان عضلانی مناسب است. به دلیل شکل مشخص پوزه، رنگ مو و چشمانی درخشان و گوش های بزرگ رو به جلو، با هیچ نژاد دیگری قابل مقایسه نیست.

مشخصات هاوانا:

خصوصیات هاوانا:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL