آی پت

جستجو ...
هیمالین-1
هیمالین-2
هیمالین-3

هیمالین
Himalayan

هیمالین یک نژاد ترکیبی منطبق با نژاد پرشین است، اما با نقاط روی اندام انتهایی گربه (صورت، پا، گوش ها و دم) متمایز می شود که منجربه ایجاد یک گربه از نوع ایرانی می شود با چشم های آبی پر رنگ مانند گربه ی طرح سیامی. گربه ی هیمالین ایده آل یک گربه قوی با استخوان بندی و عضله عالی است، گربه ای متعادل و دارای قدرت می باشد.

مشخصات هیمالین:

خصوصیات هیمالین:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL