آی پت

جستجو ...
یورک چاکلت-1
یورک چاکلت-2
یورک چاکلت-3

یورک چاکلت
York Chocolate

گربه ی یورک چاکلت ایده آل، به طرز عجیبی قهوه ای شکلاتی مانند یا ارغوانی کم رنگ درخشان می باشد همراه با موهایی که درخشندگی زیادی دارد.

مشخصات یورک چاکلت:

خصوصیات یورک چاکلت:

استقلال

اصالت

بازیگوشی

تمکین

دوستی با کودکان

دوستی با سایر حیوانات خانگی

سرسختی

سطح فعالیت

مهرورزی به صاحبان خود

نیاز به توجه

نیازمندی ها برای نظافت

هوش

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آی پت را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL